Lejo Copy

Falas mjet online p?r t? kopjuar tekstin nga kufizuar Website

Lejo t? kopjuar tekstin nga kufizuar WebsiteInput URL e faqen e internetit dhe t? paraqes? p?r t? hequr kufizimi kopje


paraqesShum? uebfaqe v?n? pengesa n? frontin e p?rdoruesve p?r t? parandaluar aft?sin? e tyre p?r t? kopjuar p?rmbajtjen e k?tyre vendeve, t? cilat jan? perceptuar nga shum? p?rdorues si nj? m?nyr? shqet?suese t? parandaluar ata nga kopjimi ndonj? fjal? nga faqja, por konsideron webmasters si p?r t? mbrojtur pozitat e tyre kopje dhe ri-vendosur p?rs?ri. Duke ditur se ajo ?sht? duke u p?rpjekur t? ri-publikojn? p?rmbajtje nuk do t? duhet t? p?rdorin procesin manual e kopjeve, por varet nga software ju jeni kopjimit procesin automatikisht. P?rdorues natyral i cili ka nevoj? vet?m p?r procesin e kopjimit p?r shk?mbimin e njohurive dhe nuk mund t? mbaj? ndonj? kopje t? p?rmbajtjes. Ajo ?sht? me an? kjo faqe ju mund t? ri-hapur ndonj? web faqe dhe ju kopjoni p?rmbajtjen e cila, un? shpresoj, por ai duke p?rdorur k?t? faqe akteve t? ri-t? publikoj? p?rmbajtjen.

Keyword

kopjoni dhe ngjisni n? faqet Web t? mbrojtura, Copy nga e djathta Kliko Websites me Aft?si t? Kufizuar, si t? kopjoni tekst dhe imazhe nga nj? faqe web, zgjidhni dhe t? kopjoni tekstin nga website kufizuar, Si p?r t? anashkaloj? kufizim kopje-paste nj? faqe interneti, nuk mund t? kopjoni faqen tekst