Dozvolite Copy

Besplatne online alat za kopiranje teksta sa G-Web

Dopusti Kopiranje teksta iz G-WebUlazni URL web stranice i dostaviti ukloniti ograni?enja kopiranja


podnijetiMnoge web stranice stavili prepreke pred korisnicima da sprije?i njihovu sposobnost za kopiranje sadr?aja ovih stranica, koje se vide mnogi korisnici kao na?in ometanja ih sprije?iti od kopiranja bilo rije?i sa sajta, ali smatra webmasteri kako bi za?titili svoje pozicije kopija i opet ponovno raspore?eni. Znaju?i da poku?ava da ponovo objavi sadr?aj ne?e morati koristiti ru?ni proces kopija, ali ovisi o softvera koji proces automatski kopiranja. Prirodni korisnik koji treba samo proces kopiranja za razmjenu znanja i ne mogu zadr?ati sve kopije sadr?aja. To je kroz ove stranice mo?ete ponovno otvoriti bilo koji web stranicu i kopirate sadr?aj koji, nadam se, ali onaj koji koriste ovaj sajt djela ponovno objaviti sadr?aj.

Klju?na rije?

copy i paste na za?ti?enim web stranicama, kopirati iz Desni klik invaliditetom vebsajt, Kako kopirati tekst i slike iz web stranice, odaberite i kopirati tekst iz ograni?ene web stranice, Kako zaobi?i web-a ograni?enja copy-paste, ne mogu kopirati tekst stranice